Katiblik

Komissiyanın nəzdində daimi fəaliyyət göstərən Katiblik yaradılıb. Katibliyin rəhbəri Komissiyanın qərarı ilə, digər işçiləri isə Komissiyanın sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir. Katiblik Komissiyanın iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlərin həll edilməsi, Komissiyanın müzakirəsinə çıxarılacaq məsələlər üzrə sənədlərin hazırlanması, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə  fəaliyyəti həyata keçirir. Katiblik dövlət orqanıdır və Katibliyin işçiləri dövlət qulluqçularıdır. Katibliyin səlahiyyətləri Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

Katinlik Komissiyanın fəaliyyəti haqqında illik məruzə tərtib edir və onu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edir.

Komissiyanın katibi Kamal Cəfərovdur.

Əlaqə:
Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan
tel: (+994 12) 492-04-65   
fax: (+994 12) 492-04-65  
mail: [email protected]