OECD-nin ACN Şəbəkəsi

Azərbaycan Respublikası “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” beynəlxalq təşkilatına qoşulan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları bu sahədə 2012-2015- ci illəri və 2016-2018- ci illəri əhatə edən iki Milli Fəaliyyət Planı qəbul edilmişdir